Home Top menu Doprava a expedice

Doprava a expedice

Doprava zdarma
Výrobky nad 7 000,- Kč rozvážíme vlastní dopravou po celé ČR zdarma (nevztahuje se na přepravu bazénů). Termín dodání vám sdělíme minimálně dva dny dopředu. Náš řidič v ten den vás také bude předem kontaktovat. Souprava, se kterou výrobky rozvážíme je 14 m dlouhá (auto-valník 8 m a vlek 6 m). Nádrže se skládají ručně a je potřeba zajistit osoby k našemu řidiči, které pomohou při skládání.

Expedice do 48 hod. (při osobním odběru)
Pokud na termín dodání spěcháte, je možné si po domluvě do dvou dnů od objednání vyzvednout výrobek na naší provozovně: Hrotovická 169, 674 01 Třebíč.

 

DODACÍ A DOPRAVNÍ PODMÍNKY

 1. Dopravu výrobku zajišťuje prodávající na území České republiky zdarma při objednávce nad 7.000,- Kč (nevztahuje se na přepravu bazénů). Kupující je povinen zajistit pomoc při skládání výrobku z auta nebo vleku dopravce. Před odesláním výrobku je kupující vždy informován prodávajícím, a to telefonicky nebo e-mailem, o detailech doručení.

 2. Termín plnění se sjednává standardně v rozmezí 7 – 14 dní, maximálně do 30 kalendářních dní ode dne potvrzení objednávky, není-li kupujícím a prodávajícím dohodnuto jinak. Prodávající může ve výjimečných případech termín plnění prodloužit - v tomto případě je povinen o této okolnosti kupujícího informovat do 5 dnů po obdržení objednávky.

 3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu termínu dodání z důvodu neočekávatelných překážkám v dopravě – zejména nepříznivému stavu počasí či z důvodu poruchy vozidla přepravujícího výrobek.

 4. Pokud není dohodnuto jinak, je kupující jako příjemce povinen v dohodnutém termínu dle objednávky převzít objednaný výrobek nebo pověřit k tomu třetí osobu.

 5. Prodávající si vyhrazuje právo dodat zboží před termínem uvedeným na objednávce na sjednané místo, pokud s tím kupující souhlasí.

 6. Pokud příjemce nepřevezme výrobek ve stanoveném a předem dohodnutém termínu na dodací adrese, má prodávající nárok na úhradu marně vynaložených dopravních výdajů, a to sazby za 1 km jízdy ve výši 35,- Kč, poplatek za čekací dobu dopravce ve výši 200,- Kč za jednu půlhodinu, tím není dotčen nárok prodávajícího na náhradu škody.   

 7. Při převzetí objednaného výrobku je příjemce povinen zásilku řádně zkontrolovat, zdali je neporušená a nepoškozená, v opačném případě oznámí tuto skutečnost ihned přepravci, který sepíše zápis o škodě. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Příjemce svým podpisem potvrdí přepravci, že zásilku převzal v pořádku a nepoškozenou.  Do doby zaplacení kupní ceny je výrobek majetkem prodávajícího.

 8. Kupující při předání výrobku obdrží tuto dokumentaci:

 • Daňový doklad,

 • záruční list,

 • předávací protokol (dodací list),

 • prohlášení o shodě (prohlášení o vlastnostech, certifikát typu),

 • protokol o vodotěsnosti,

 • montážní návod,

 • pokyny k užívání a údržbě výrobku.