Home Septiky a pískové filtry

Septiky

Tříkomorový septik je podzemní plastová nádrž, která je opatřena nátokem a odtokem. Uvnitř septiku jsou tři komory, ve kterých probíhá biologický proces. Nátokem do septiku do první komory vtéká splašková voda z domu a tam se hromadí hrubé částice, které se postupně rozkládají a vyhnívají. Částečně přečištěná voda protéká do druhé komory. Do třetí komory již přitéká voda zbavená pevných částic. Ze třetí komory se vyveden odtok.
V septiku probíhá první stupeň přečištění, proto se za septik nainstaluje zemní pískový filtr, jako druhý stupeň přečištění. Zapojení a vypouštění septiku se zemním pískovým filtrem vyžaduje souhlas příslušného vodoprávního úřadu. Tříkomorový septik splňuje normu: ČSN EN 12566-1/A1. Septik je zapotřebí stejně jako jímku nechat vyvážet fekálním vozem. Intervaly vyvážení jsou delší než u jímky. Zpravidla 1x ročně.

více info

Druhy septiků nabízíme tři a je důležité vybrat ten správný druh. Samonosné septiky jsou určené do míst se stabilním podložím – nesmí se v místě usazení vyskytovat spodní voda, jílovitá nebo písčitá půda. Právě do tohoto nestabilního podloží jsou určené septiky dvouplášťové. Septiky k obetonování jsou konstrukčně řešené a používané do skalnatého podloží nebo je lze umístit do svahu, kde hrozí vyšší statické zatížení.

Velikosti septiků vyrábíme od 2 – 20 m³ ve tvarech kruhových nebo hranatých. Vyrábíme i atypické rozměry, pokud je to technicky možné.