Home Přečerpávací jímky

Přečerpávací jímky

Přečerpávací jímky se používají k přečerpání splaškových vod z rodinných domů, rekreačních objektů a průmyslových zón, kde spádově není možnost se dostat do úrovně kanalizačního potrubí, a je nutné přečerpat splaškovou vodu do gravitační nebo tlakové kanalizace.
Pro rodinné domy a rekreační objekty je přečerpávací jímka vybavena jedním čerpadlem. U větších objektů, jako např. penziony, hotely, průmyslové zóny atd. je nutné vybavit přečerpávací jímku dvěma a více čerpadly.
Přečerpávací jímky z naší nabídky jsou vybaveny vřetenovým nebo odstředivým čerpadlem.

více info

Přečerpávací jímky navrhujeme individuálně po konzultaci se zákazníkem. Doporučíme vhodnou velikost a kapacitně vyhovující čerpací techniku. Velikost a jiné technické požadavky jsme schopni zákazníkovi přizpůsobit na míru. 

Nabízíme tři druhy přečerpávacích jímek a je důležité pečlivě zvážit, jaký druh jímky správně vybrat.
Samonosné jímky jsou určené do míst se stabilním podložím – nesmí se v místě usazení vyskytovat spodní voda, jílovitá nebo písčitá půda. Právě do tohoto nestabilního podloží jsou určené jímky dvouplášťové. Jímky k obetonování jsou konstrukčně řešené a používané do skalnatého podloží nebo je lze umístit do svahu, kde je vyšší statické zatížení. Velikosti jímek vyrábíme od 2 – 20 m³ ve tvarech kruhových nebo hranatých. Vyrábíme i atypické rozměry, pokud je to technicky možné.