Home Jímky

Jímky

Jímka neboli žumpa je podzemní plastová nádrž, která je určená k zachytávání splaškových vod z domácnosti (z toalet, koupelen, dřezů apod.) Jímka je bezodtoková a má pouze nátokové potrubí. Je potřeba ji při naplnění nechat vyvézt fekálním vozem.
Jímka se používá tam, kde není možnost napojení na kanalizaci.

více info

Nabízíme tři druhy jímek a je důležité pečlivě zvážit, jaký druh jímky správně vybrat.
Samonosné jímky jsou určené do míst se stabilním podložím – nesmí se v místě usazení vyskytovat spodní voda, jílovitá nebo písčitá půda. Právě do tohoto nestabilního podloží jsou určené jímky dvouplášťové. Jímky k obetonování jsou konstrukčně řešené a používané do skalnatého podloží nebo je lze umístit do svahu, kde je vyšší statické zatížení.
Velikosti jímek vyrábíme od 2 – 20 m³ ve tvarech kruhových nebo hranatých. Vyrábíme i atypické rozměry, pokud je to technicky možné.